Bunkers

Bunkers bij de Groene Punt

Na de Watersnoodramp van 1953 werden veel bunkers in de duinen gesloopt omdat ze een gevaar vormden voor het achterland. Rond de bunkers ontstonden kolken