Op het voormalige eiland Voorne zijn door de Duitsers in WO II veel bunkers gebouwd. De Atlantikwall die Hitler voor ogen had om Duitsland voor aanvallen vanuit zee te beschermen, is nooit afgebouwd. In Oostvoorne is de bouw redelijk compleet. Dat had alles te maken met een voor die tijd hypermoderne radarpost, die bestond uit vier statische radars en twee schotelantennes. Die radarpost was van levensbelang om zoveel mogelijk geallieerde bommenwerpers te detecteren, voordat ze hun dodelijke last boven Duitse steden loslieten. De stelling op Voorne – codenaam Biber – heeft duizenden vliegtuigen opgespoord, waarbij tussen de 8.000 en 20.000 bemanningsleden om het leven kwamen. Er stonden honderden bunkers. Veel van die bunkers liggen er nu nog. Soms duidelijk zichtbaar, soms onder de grond en soms begroeid met bomen.

Hele complexen
Het landschap zoals dat nu in de duinen volgens Natura 2000 is aangelegd, zou er zonder bunkers heel anders uitzien. In de buurt van het oude vliegveld van Oostvoorne ligt onder bijna elk duin een bunker, die zich met hun trapezoïde vorm onderscheiden van natuurlijk gevormde duinen. De Tenellaplas werd geboren uit een zandafgraving van de Duitsers, die het zand gebruikten als camouflage voor hun bunkers. Gebieden met afwijkende begroeiing – vaak naaldbomen of duindoornen – herbergen meestal hele complexen. Voor de Groene Punt in Rockanje liggen bunkers uit maar liefst drie stellingen voor de kust. Vleermuizen rekenen op bunkers voor hun winterslaap. Loopgraven, tankvallen en schuttersputjes zijn overal aanwezig.

Geschiedenis
Na de oorlog werden de bunkers door zowel overheid als burger van alles ontdaan wat nuttig was. Metaal, bekabeling en hout verdwenen. Een dertigtal bunkers werd voor het Deltaplan na de Watersnoodramp van 1953 gesloopt. Meer dan honderd liggen er nog. Ze maken deel uit van de geschiedenis van Voorne. Ze getuigen van een donkere periode tijdens de oorlog, maar ook van wederopbouw en welvaart. Zowel van het landschap als van de bevolking.

Compleet beeld
Bunkers op Voorne zoekt de overblijfselen van de Tweede Wereldoorlog op, een geeft ze een plaats het huidige, totaal veranderde landschap. Daarbij kijken we niet alleen naar het verleden, maar ook naar de prachtige natuur van nu. Op deze site ben je getuige van ons archiefonderzoek, onze verkenningen op het internet en onze avonturen in het veld. We doen lang niet alles in de juiste chronologische volgorde, willen in de loop der tijd een compleet beeld geven van de oude bunkers, het gebruik in de tijd waarin ze gebouwd zijn en de functie die ze nu hebben.

Delen: