Bunkers

Bunkers bij de Groene Punt

Na de Watersnoodramp van 1953 werden veel bunkers in de duinen gesloopt omdat ze een gevaar vormden voor het achterland. Rond de bunkers ontstonden kolken die voor een versnelde afvoer van zand zorgden. De bunkers voor de Groene Punt ontsprongen die dans, omdat ze rond die tijd al in zee lagen en geen extra duinafslag veroorzaakten. Tegenwoordig zijn ze een markant punt in het landschap.

De drie waren een belangrijk onderdeel van de Atlantikwall. De twee grote bunkers zijn bedoeld als vuurleidingscentrum en een onderkomen voor tien soldaten. De kleine bunker is een Tobruk. Dat is een kleine tweemansbunker, bedoeld voor een zware mitrailleur. De oude foto is genomen in de jaren vijftig van de vorige eeuw.

Delen: